Data dodania: 28 stycznia 2019

Startupy na start!

Cztery znane firmy H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A., H.CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH, ROSOMAK S.A. oraz SOLARIS BUS & COACH S.A. będą odbiorcami technologii dla rozwiązań startapów, których rekrutacja rozpocznie się w ramach programu akceleracji INDUSTRYLAB II. W ramach projektu co najmniej ¼ wyłonionych w 4 turach startupów ma zostać wdrożona przy współpracy z dużymi firmami.

Projekt „Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB II”, którego beneficjentem jest DGA S.A. , współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.5 Programy akceleracyjne).

15. stycznia br. na spotkaniu otwierającym projekt przedstawiciele DGA S.A. – twórcy Akceleratora, poinformowali o założeniach projektu oraz zasadach rekrutowania i wyłaniania najlepszych rozwiązań, zgłaszanych przez startupy.

„Udało nam się zorganizować zacne grono podmiotów – odbiorców technologii w projekcie. Są to renomowane i dobrze znane firmy przemysłowe, będące liderami swoich branż. Zgodnie z założeniami naszego projektu planujemy pozyskać łącznie 50 startupów dla wszystkich odbiorców technologii. Będą to przedsięwzięcia z 3 kluczowych obszarów specjalizacji: przemysłowy internet rzeczy, inteligentne miasto i biogospodarka” – poinformowała Anna Szymańska, Wiceprezes Zarządu DGA S.A.

Misją INDUSTRYLAB II jest zapewnienie wsparcia dla startupów w rozwoju innowacyjnych pomysłów. Mogą to być prototypy produktu, technologie, systemy czy opłacalne dla przemysłu optymalizacje procesów produkcyjnych. Niezwykle ważna będzie współpraca z odbiorcami technologii, czyli firmami przemysłowymi z całej Polski. Pozwoli to startupom uzyskać dostęp do parku maszynowego, zasobów technologicznych i kadry inżynieryjnej firm przemysłowych.

„Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której startup rozwija technologię niepotrzebną z punktu widzenia przemysłu. Zależy nam, aby praca startupów była jak najbardziej efektywna˝ – mówi Bartek Janowicz, Menedżer Programowy Akceleracji, opiekun startupów.

Każdy startup, który wyłoniony zostanie w ramach jednej z 4 edycji projektu może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości do 200 tys. zł. Ze strony DGA S.A. startup uzyska dostęp do kompleksowych usług doradczych, infrastruktury biznesowej oraz niezbędnego sprzętu. Odbiorcy technologii gwarantują natomiast udostępnienie zasobów niezbędnych do opracowania i testowania rozwiązań.

„Planujemy 4 edycje naboru startupów. Pierwsza rozpocznie się jeszcze w styczniu br. Wszelkie informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu: www.industrylab.pl. Zamierzamy wyłonić łącznie 50 innowacyjnych pomysłów z całego kraju, które spotkają się z zainteresowaniem naszych partnerów przemysłowych – odbiorców technologii. Przewidujemy około 40 zgłoszeń na każdą edycję naboru. Wyłonimy z tej puli średnio 12-13 startapów najlepiej odpowiadających na potrzeby odbiorców technologii i z największym potencjałem, które otrzymają dofinansowanie oraz możliwosć wdrożenia rozwiązania w jednej z 4 firm partnerskich˝ – mówi Joanna Juszczyszyn-Klimek, koordynator projektu ze strony DGA S.A.

Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. dodaje: „Mając na uwadze rozwój Cegielskiego jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje a także nowoczesne rozwiązania optymalizujące procesy produkcyjne. Jesteśmy szczególnie zainteresowani pomysłami z zakresu ochrony środowiska w transporcie, nowymi technologiami i rozwiązaniami dedykowanymi istniejącym produktom takim jak dmuchawy promieniowe oraz biogazownie. Jesteśmy otwarci przede wszystkim na projekty z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,        a także clean energy, magazynowania energii, monitoringu oraz systemów kontroli eksploatacji˝.

Prezes Zarządu H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Hubert Stępniewicz podkreśla: „Nasza Spółka jest otwarta na zielone źródła energii w pojazdach jak np. ogniwa wodorowe czy też rozwiązania w zakresie energooszczędnych systemów zasilania bądź magazynowania energii. Rozwiązania z zakresu diagnostyki predykcyjnej w pojazdach to również kierunki, które są możliwe do wdrożenia oraz komercjalizacji w naszej firmie. Zgodnie z profilem naszej produkcji oczekujemy od startupów pomysłów dedykowanych rozwiązaniom dla taboru kolejowego˝.

Każda akceleracja (praca z konkretnym startupem) trwa do 6 miesięcy. Opiekunowie startupów odpowiadają w tym czasie za śledzenie rozwoju startupu w kontekście współpracy z odbiorcą technologii oraz ekspansji rynkowej. „Kończąc jedną edycję, będziemy już w trakcie kolejnego naboru. Działania ze startupami zakończymy w połowie 2021 roku” – mówi Bartek Janowicz, Menedżer Programowy Akceleracji, opiekun startupów.

„Jako firma o ugruntowanej pozycji w przemyśle zbrojeniowym jesteśmy otwarci na współpracę ze startupami mającymi pomysł na rozwiązanie, produkt czy komponent dla środków transportu. W szczególności interesują nas sensory i sieci sensorowe, rozwiązania monitorujące systemy pojazdów, konstrukcje i komponenty do pojazdów (np. układy wydechowe) oraz technologie kontroli bezpiecznej eksploatacji˝ – mówi Krzysztof Sykulski, Rosomak S.A.

W ramach każdego naboru zgłoszone projekty zostaną poddane kilkustopniowej ocenie. Pierwsza – formalna – dotyczyć będzie wymogów formalnych, stawianych przed startupem. Ocena merytoryczna skupiać będzie się przede wszystkim na stopniu dopasowania produktu czy usługi do obszarów zainteresowania odbiorców technologii, stopniu innowacyjności, doświadczeniu zespołu realizacyjnego, potencjale rynkowym, możliwości wykonania w założonym przez program czasie czy opłacalności oraz wizji współpracy ze stroną przemysłową.

„Do projektu INDUSTYLAB II przystąpiliśmy z wielkim entuzjazmem. Pomimo ugruntowanej pozycji rynkowej w naszej branży ciągle rozwijamy stosowane technologie oraz poszukujemy innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy szczególnie zainteresowani nowościami z zakresu innowatorskich komponentów oraz materiałów konstrukcyjnych, spełniających restrykcyjne wymagania naszych Klientów. Ze względu na obecnie istniejące trendy na rynku autobusowym, szukamy także nowoczesnych rozwiązań z dziedziny energoelektroniki, układów sterowania oraz systemów wspomagania pracy kierowcy. Mamy również nadzieję na rozpoczęcie współpracy z firmami zajmującymi się opracowaniem i implementacją modeli symulacyjnych pojazdów i infrastruktury oraz systemów pozwalających na gromadzenie i przetwarzanie danych” – mówi Michał Pikuła, Dyrektor Rozwoju Autobusow, Solaris Bus & Coach S.A.

Wskaźnik wdrożenia czyli podpisania umów między startupem a odbiorcą technologii wynosi 25 %. Oznacza to, że co czwarty projekt realizowany w ramach INDUSTRYLAB II doczeka się wprowadzenia na rynek wraz z odbiorcą technologii.

„To wielka szansa dla młodych, ambitnych projektów, które same nie poradzą sobie na rynku. Startupy uzyskują dostęp do parku maszynowego oraz kadry inżynieryjnej, niedostępnej w normalnych uwarunkowaniach. Zamierzamy dzielić się swoimi doświadczeniami oraz maksymalnie zaangażować się w każdy dobrze rokujący projekt startupu. Po fazie opracowania prototypu czy testu technologii zaproponujemy wspólną ekspansję na rynek. Możemy zaoferować bardzo wiele – dostęp do klientów oraz rozpoznawalną markę, o światowej renomie. Liczę na wiele innowacyjnych rozwiązań, które będą zgłaszane przez startupy w tej edycji programu˝ – puentuje Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.