Mistrz Obróbki Mechanicznej

Ofeta dodana: 12 maja 2020
Szczegóły stanowiska:
  • Nr ref.: 12.05.2020_2
  • Ważne do: 12 czerwca 2020
  • Lokalizacja: Poznań
  • Doświadczenie:
  • Dodano: 12 maja 2020
Powrót do ofert pracy

Opis stanowiska pracy:

Główne zadania:

·        Planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników zgodnie z planami produkcyjnymi i innymi dokumentami planistycznymi

·        Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy podległych pracowników,
w tym kontrola prawidłowej rejestracji czasu pracy

·        Przeciwdziałanie spiętrzeniu zadań na stanowiskach

·        Nadzorowanie przestrzegania procesu technologicznego oraz właściwego wykorzystania i eksploatacji maszyn i urządzeń

·        Współpraca z działem technologicznym oraz utrzymania ruchu w zakresie wdrażanie nowych technologii i uruchomienia nowych urządzeń

·        Egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów i zasad BHP

·        Terminowe i jakościowe realizowanie zleconych zadań


Oczekiwania:·        wykształcenie średnie lub wyższe techniczne

·        minimum 3 letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku w firmie produkcyjnej

·        dobra znajomość rysunku technicznego i obróbki skrawaniem

·        znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

·        dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność

·        umiejętności przywódcze i decyzyjne


Oferujemy:

·        Pracę w rozpoznawalnej firmie w branży

·        Umowę o pracę

·        Perspektywę długoterminowej współpracy

·        Premię regulaminową

·        Możliwość podnoszenia kompetencji

·        Świadczenia z ZFŚS m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karty sportowej, „karpiowe”, pikniki rodzinne, paczki na święta dla dzieci pracowników

Informacje dot. przetwarzania danych osóbowych przez H. CEGIELSKI- POZNAŃ S.A. w celach rekrutacyjnych zamieszczone zostały pod likiem: http://hcp.eu/content/assets/INFORMACJA%20O%20PRZETWARZANIU%20PRZEZ%20H.CEGIELSKI-POZNA%C5%83%20S.A.%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20OS%C3%93B%20UBIEGAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98%20O%20ZATRUDNIENIE.pdf


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniem przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. danych osobowych na potrzeby przyszłych lub równoregle prowadzonych rekrutacji w dokumentach rekrutacyjnych należy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. moich danych osobowych w prowadzonych przez nią przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych oraz na składanie mi ofert zatrudnienia w ramach równolegle prowadzonych innych postępowań rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany, że H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe we wskazanych wyżej celach do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody lub stwierdzenia przez Spółkę braku uzasadnienia dla dalszego przetwarzania moich danych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.”