CENTRUM SZKOLEŃ HCP

Oferta komercyjna

Opis produktu

OFERTA KOMERCYJNA 
CENTRUM SZKOLEŃ HCP 
Ul. 28 CZERWCA 1956 r. 223/229
61-485 Poznań

Szkolenie na kursach obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kształcenie spawaczy prowadzone jest pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz w oparciu o opracowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach programy szkolenia. 

SZKOLENIE - SPAWACZ: 

Centrum Szkoleń HCP prowadzi kursy spawania metodami: 
 • 111, E - spawanie elektrodą otuloną, 
 • 131, MIG - spawanie w osłonie gazów obojętnych drutami pełnymi, 
 • 135, MAGs - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami pełnymi, 
 • 136, MAGp - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami proszkowymi, 
 • 121, UP - spawanie automatyczne podtopnikiem, 
 • 141, TIG - spawanie ręczne w osłonie argonu drutami pełnymi, 
 • 311, G - spawanie gazowe płomieniem acetylenowo-tlenowym. 
Szkolenie prowadzone jest w trzech modułach: 
 • moduł I: spawacz spoin pachwinowych, 
 • moduł II: spawacz spoin czołowych blach,
 • moduł III: spawacz spoin czołowych rur. 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest: 
 • wiek 18 lat, 
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności wykonywania zawodu spawacza. 
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym według normy ISO 9606-1 lub ISO 9606-2, ISO 966-3, ISO 14732 (dotyczy operatorów automatów spawalniczych). Po zdaniu egzaminu spawacz otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz certyfikat Centrum Szkoleń HCP. 

Egzaminatorem spawaczy jest Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. 

Po uzgodnieniu z Centrum Szkoleń egzaminatorem może być inna instytucja np. PRS, DNV-GL, UDT, TUV-Nord. 

Istnieje możliwość prowadzenia kursów dla stali niestopowej i aluminium - po wcześniejszym uzgodnieniu. 

SZKOLENIE - PRZECINACZ GAZOWY:

Centrum Szkoleń HCP prowadzi szkolenie w zakresie: 
 • ręcznego cięcia tlenowego,
 • ręcznego cięcia plazmowego, 
 • cięcia termicznego - tlenowego i plazmowego. 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
 • wiek 18 lat,
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności wykonywania zawodu przecinacza gazowego. 
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu przecinacza gazowego kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 
Centrum Szkoleń HCP:
tel. 61-831-22-04
e-mail: szkolenia@hcp.com.pl

Zobacz powiązane
produkty HCP