H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229 , 61-485 Poznań

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż maszyn i urządzeń: 

Treść ogłoszenia - sprzedaż maszyn i urządzeń 05.2019 

Informacje o przetargu: 
Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca2019 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki,
w budynku Zarządu pok. nr 31.

Oględziny maszyn i urządzeń
Oględzin oferowanych maszyn i urządzeń można dokonać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
w dniach 27 i 28.05.2019 roku, w godz. 10.00 – 12.00 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 223/229
(tel. kontaktowe – 61 831 19 32 lub 785 013 901). 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Załączniku.