ZAPYTANIE OFERTOWE - WYMIANA ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH:


Beneficjent:
H. Cegielski – Poznań S.A.

 

Tytuł zapytania:
„Przebudowa budynku produkcyjnego o nr inw. 001112 – strefa I, polegająca na wymianie świetlików dachowych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów H. Cegielski – Poznań S.A.”

Opis zapytania:

Zapytanie dotyczy wykonania w Spółce przebudowy budynku produkcyjnego o nr inw. 001112 – strefa I, polegającej na wymianie świetlików dachowych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów H. Cegielski – Poznań S.A.”

001-6-2019 - Zapytanie ofertowe - świetliki dachowe HCP S.A.
001-6-2019 - Załącznik nr 1 - kosztorys - świetliki dachowe HCP S.A
001-6-2019 - Załącznik nr 2 - oświadczenie - świetliki dachowe HCP S.A
001-6-2019 - Załącznik nr 3 - formularz-oferty - świetliki dachowe HCP S.A
001-6-2019 - Załącznik nr 4 - STWiORB - świetliki dachowe HCP S
001-6-2019 - Załącznik nr 5 - oznaczenie stref - świetliki dachowe HCP S.A

Karta katalogowa świetliki i klapy dymowe
Karta katalogowa wełny mineral na dach

001-6-2019 - Zapytanie ofertowe - świetliki dachowe HCP S.A - archtektura
AW-03
AW-04
AW-05
AW-10

001-6-2019 - Opis technicny - konstrukcja HCP S.A
KW-1
KW-2
KW-3
KW-7
KW-8
KW-9

001-6-2019 - Opis technicny - elektryczna HCP S.A
IEW-1
IEW-2
IEW-03
IEW-04
IEW-5-12
IEW-5-13
IEW-5-14


ZAPYTANIE OFERTOWE - MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH:

Beneficjent:
H. Cegielski – Poznań S.A.

Tytuł zapytania:
„Przebudowa budynku produkcyjnego o nr inw. 001112 – strefa I, polegająca na modernizacji systemów grzewczo wentylacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów H. Cegielski – Poznań S.A.”

Opis zapytania:

"Zapytanie dotyczy wykonania w Spółce przebudowy budynku produkcyjnego o nr inw. 001112 – strefa I, polegająca na modernizacji systemów grzewczo wentylacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów H. Cegielski – Poznań S.A.”

002-6-2019 - Zapytanie ofertowe - centralne ogrzewanie HCP S.A.
002-6-2019 - Załącznik nr 1 - kosztorys - centralne ogrzewanie HCP S.A
002-6-2019 - Załącznik nr 2 - oświadczenie - centralne ogrzewanie HCP S.A
002-6-2019 - Załącznik nr 3 - formularz-oferty - centralne ogrzewanie HCP S.A
002-6-2019 - Załącznik nr 4 - STWiORB - centralne ogrzewanie HCP S
002-6-2019 - Załącznik nr 5 - oznaczenie stref - centralne ogrzewanie HCP S.A

002-6-2019 - Opis techniczny (1) - c.o. katalogi HCP S.A.
002-6-2019 - Opis techniczny (2) - c.o. katalogi HCP S.A.
002-6-2019 - Opis techniczny (3) - c.o. katalogi HCP S.A.

002-6-2019 - Opis technicny - elektryczna HCP S.A
IEW-1
IEW-03
IEW-04
IEW-5-12
IEW-5-13
IEW-5-14

002-6-2019 - Opis technicny - c.o. HCP S.A
ISW-1
ISW-2
ISW-3a
ISW-3b
ISW-3c