Kierownik Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Ofeta dodana: 03 listopada 2022
Szczegóły stanowiska:
  • Nr ref.: 11/2022/JB
  • Ważne do: 31 grudnia 2022
  • Lokalizacja: Poznań
  • Doświadczenie: wymagane
  • Dodano: 03 listopada 2022
Powrót do ofert pracy

Opis stanowiska pracy:

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. to firma z ponad 170-letnią tradycją, oferująca wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (m.in. dźwigi stoczniowe),  dmuchawy promieniowe, oryginalne części zamienne do silników okrętowych, szeroki zakres produkcji kooperacyjnej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swoich wyrobów realizowany na całym świecie poszukuje osoby na stanowisko:Kierownik Inwestycji i Działu Utrzymania Ruchu


Miejsce pracy: Poznań


Podstawowe obowiązki:

·         Kierowanie i nadzór nad pracą poległego zespołu pracowników.

·         Nadzór nad właściwą eksploatacją i ewidencją maszyn i urządzeń mechanicznych oraz urządzeń i instalacji energetycznych, budynków i budowli na terenie HCP S.A. polegający na zapewnieniu utrzymania ich w pełnej sprawności eksploatacyjnej.
·         Nadzór nad zamawianiem i wykorzystaniem materiałów potrzebnych do wykonywania zaplanowanych remontów, konserwacji i przeglądów oraz weryfikowanie zgłaszanych w tym względzie potrzeb.
·         Nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji technicznej dla maszyn, urządzeń i instalacji, budynków i budowli - wymaganej przez obowiązujące przepisy państwowe i zakładowe.
·         Wewnętrzny dozór nad urządzeniami podlegającymi pod UDT:
·         Nadzór nad urządzeniami dźwigowymi; Udział w odbiorach urządzeń dźwigowych.
·         Przygotowywanie i prowadzenie harmonogramów przeglądów urządzeń podlegających pod UDT,
·         Przygotowywanie i prowadzenie harmonogramu pomiarów elektrycznych instalacji, urządzeń i narzędzi,
·         Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i koordynowanie ich usuwania.
·         Przewodniczenie i organizowanie pracy komisji kwalifikacyjnej dotyczącej środków trwałych w Spółce.
·         Udział w pracach związanych ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad rzeczowym majątkiem Spółki
·         Nadzór nad poprawnością wystawiania, ewidencjonowania i obiegiem dokumentów wewnętrznych.
·         Współudział w negocjacjach kontraktów zakupywanych maszyn i urządzeń.
·         Nadzór i przeprowadzanie akcji ofertowych (zapytania ofertowe, rozmowy i korespondencja z potencjalnymi dostawcami).
·         Organizowanie przetargów na realizację robót inwestycyjno-remontowych.
·         Udział w przeglądach stanu technicznego rzeczowych składników majątku w dyspozycji komórek organizacyjnych Spółki.
·         Zlecanie opracowań projektowych, w tym dokumentacji technicznej, budowlano- instalacyjnej oraz kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych i remontów.
·         Sprawowanie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego nadzoru nad wybranymi robotami budowlano-montażowymi, sprawowanie nadzoru nad ich odbiorami i przekazaniem w użytkowanie.
·         Realizowanie zadań w obszarze ISO50001 zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wymagania:

·         Udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze inwestycji i eksploatacji maszyn i urządzeń.
·         Uprawienia energetyczne dozorowe i eksploatacyjne.
·         Uprawnienia budowlane – mile widziane,
·         Szkolenie z zakresu znajomości norm PN-EN ISO50001 i audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią – mile widziane.
·         Znajomość przepisów prawa w zakresie zarządzanego obszaru..
·         Zaangażowanie, inicjatywa i koncentracja nad rozwiązywaniem problemów.
·         Odporność na stres.
·         Biegła obsługa pakietu MS Office.
 
Oferujemy:

·         umowę o pracę na pełen etat,
·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
·         szkolenia,
·         łatwy dojazd do pracy – dobra lokalizacja firmy obok przystanku MPK,
·         darmowy parking,
·         benefity - szeroki pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do karty sportowej, dofinansowanie do urlopu pracownika i dzieci, pikniki rodzinne, ubezpieczenie grupowe, świadczenia na święta dla pracownika i dzieci.


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniem przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. danych osobowych na potrzeby przyszłych lub równolegle prowadzonych rekrutacji w dokumentach rekrutacyjnych należy zawrzeć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. moich danych osobowych w prowadzonych przez nią przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych oraz na składanie mi ofert zatrudnienia w ramach równolegle prowadzonych innych postępowań rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany, że H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe we wskazanych wyżej celach do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody lub stwierdzenia przez Spółkę braku uzasadnienia dla dalszego przetwarzania moich danych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.”

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez H. CEGIELSKI- POZNAŃ S.A. w celach rekrutacyjnych zamieszczone zostały pod likiem: 
http://hcp.eu/content/assets/INFORMACJA%20O%20PRZETWARZANIU%20PRZEZ%20H.CEGIELSKI-POZNA%C5%83%20S.A.%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20OS%C3%93B%20UBIEGAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98%20O%20ZATRUDNIENIE.pdf