Pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu Kontroli/Koncesji

Ofeta dodana: 03 listopada 2022
Szczegóły stanowiska:
  • Nr ref.: 11/2022/JB_2
  • Ważne do: 31 grudnia 2022
  • Lokalizacja: Poznań
  • Doświadczenie: wymagane
  • Dodano: 03 listopada 2022
Powrót do ofert pracy

Opis stanowiska pracy:

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. to firma z ponad 170-letnią tradycją, oferująca wielkogabarytowe konstrukcje stalowe (m.in. dźwigi stoczniowe),  dmuchawy promieniowe, oryginalne części zamienne do silników okrętowych, szeroki zakres produkcji kooperacyjnej, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny swoich wyrobów realizowany na całym świecie poszukuje osoby na stanowisko:Pełnomocnik ds. Wewnętrznego Systemu Kontroli/Koncesji
Miejsce pracy: Poznań; zatrudnienie na ½ etatu.

Podstawowe obowiązki:

·         Nadzór nad całokształtem działań wymaganych przez przepisy dotyczące WSK i Koncesji.
·         Zatwierdzanie dokonywanych przez HCP S.A. transakcji objętych WSK i Koncesją.
·         Utrzymywanie kontaktów z instytucjami rządowymi.
·         Prowadzenie ewidencji WSK, Koncesyjnej.
·         Opracowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów normatywnych, procedur, instrukcji dot. WSK, Koncesji.
·         Znajomość przepisów prawnych w zakresie WSK, Koncesji.
·         Zapewnienie zgodności prawnej  w zakresie WSK, Koncesji.
·         Archiwizacja dokumentacji.
·         Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa transakcji WSK, Koncesji, w szczególności szacowanie ryzyka.
·         Wykonywanie zadań związanych z uaktualnieniem zmian stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych zawartych we wniosku o wydanie koncesji.
·         Prowadzenie szkoleń w zakresie WSK, Koncesji.

Wymagania:

·         Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy z WSK/Koncesji. 
·         Znajomość przepisów prawa w zakresie WSK i Koncesji.
·         Mile widziane:   ważne poświadczenie bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne
·         Korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie aktualnych badań psychiatryczno–psychologicznych.
·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
·         Dokładność i terminowość w realizacji zadań.
·         Łatwość komunikacji pisemnej.
·         Odporność na stres.
·         Umiejętność argumentowania.
·         Myślenie analityczne, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

·         umowę o pracę na pół etatu.
·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
·         szkolenia,
·         łatwy dojazd do pracy – dobra lokalizacja firmy obok przystanku MPK,
·         darmowy parking,
·         benefity - szeroki pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do karty sportowej, dofinansowanie do urlopu pracownika i dzieci, pikniki rodzinne, ubezpieczenie grupowe, świadczenia na święta dla pracownika i dzieci.

Do aplikacji należy dołączyć:

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania doświadczenia zawodowego w zakresie Koncesji i WSK, kopia badań psychiatryczno-psychologicznych; zaświadczenie o odbyciu szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością objętą zakresem koncesji, opinii komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania;  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (KRK).


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniem przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. danych osobowych na potrzeby przyszłych lub równolegle prowadzonych rekrutacji w dokumentach rekrutacyjnych należy zawrzeć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. moich danych osobowych w prowadzonych przez nią przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych oraz na składanie mi ofert zatrudnienia w ramach równolegle prowadzonych innych postępowań rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany, że H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe we wskazanych wyżej celach do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody lub stwierdzenia przez Spółkę braku uzasadnienia dla dalszego przetwarzania moich danych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.”

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez H. CEGIELSKI- POZNAŃ S.A. w celach rekrutacyjnych zamieszczone zostały pod likiem: 
http://hcp.eu/content/assets/INFORMACJA%20O%20PRZETWARZANIU%20PRZEZ%20H.CEGIELSKI-POZNA%C5%83%20S.A.%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20OS%C3%93B%20UBIEGAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98%20O%20ZATRUDNIENIE.pdf