Specjalista ds finansów

Ofeta dodana: 22 grudnia 2022
Szczegóły stanowiska:
  • Nr ref.: 11/2022/JB
  • Ważne do: 31 stycznia 2023
  • Lokalizacja: Poznań
  • Doświadczenie: 2 lata
  • Dodano: 22 grudnia 2022
Powrót do ofert pracy

Opis stanowiska pracy:

Specjalista ds. finansów
Miejsce pracy: Poznań


Podstawowe obowiązki:

·         bieżąca analiza i uzgadnianie kont rozrachunkowych,
·         kompensowanie, potwierdzanie sald, wystawianie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
·         naliczanie i ewidencja w księgach odsetek z tyt. niezapłaconych należności,
·         kontrola zasadności i prawidłowości naliczeń not odsetkowych otrzymanych i ich ewidencja w księgach,
·         księgowanie różnic kursowych,
·         zadania związane z procesem zamknięcia m-ca, kwartału, roku (wiekowanie należności i zobowiązań, naliczanie i księgowanie odpisów na należności, sprawozdawczość NBP),
·         tworzenie zestawień, analiz, raportów, procedur i instrukcji operacyjnych na potrzeby działu i firmy,
·         współpraca z pozostałymi działami spółki np. działami handlowymi, działem księgowości, działem prawnym,
·         współudział w tworzeniu sprawozdań i obsłudze biegłych.

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe kierunkowe.
·         Doświadczenie na podobnym stanowisku (co najmniej 2 lata).
·         Umiejętność obsługi systemów ERP.
·         Bardzo dobra znajomość MS Office; w szczególności Excel.
·         Nastawienie na pracę zespołową.
·         Otwartość na podejmowanie nowych wyzwań.
·         Znajomość języka angielskiego na poziomie A1/B2.
·         Dokładność i terminowość
·         Odporność na stres.
 
Oferujemy:

·         umowę o pracę na pełen etat,
·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
·         szkolenia,
·         łatwy dojazd do pracy – dobra lokalizacja firmy obok przystanku MPK,
·         darmowy parking,
·         benefity - szeroki pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do karty sportowej, dofinansowanie do urlopu pracownika i dzieci, pikniki rodzinne, ubezpieczenie grupowe, świadczenia na święta dla pracownika i dzieci.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniem przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. danych osobowych na potrzeby przyszłych lub równolegle prowadzonych rekrutacji w dokumentach rekrutacyjnych należy zawrzeć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. moich danych osobowych w prowadzonych przez nią przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych oraz na składanie mi ofert zatrudnienia w ramach równolegle prowadzonych innych postępowań rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany, że H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe we wskazanych wyżej celach do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody lub stwierdzenia przez Spółkę braku uzasadnienia dla dalszego przetwarzania moich danych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.”

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez H. CEGIELSKI- POZNAŃ S.A. w celach rekrutacyjnych zamieszczone zostały pod likiem: 
http://hcp.eu/content/assets/INFORMACJA%20O%20PRZETWARZANIU%20PRZEZ%20H.CEGIELSKI-POZNA%C5%83%20S.A.%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20OS%C3%93B%20UBIEGAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98%20O%20ZATRUDNIENIE.pdf