Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa

Ofeta dodana: 10 listopada 2022
Szczegóły stanowiska:
  • Nr ref.: 11/2022/JB
  • Ważne do: 31 grudnia 2022
  • Lokalizacja: POZNAŃ
  • Doświadczenie: 3 LATA
  • Dodano: 10 listopada 2022
Powrót do ofert pracy

Opis stanowiska pracy:

Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: Poznań


Podstawowe obowiązki:

·           Nadzór Polityką Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
·           Kontrola bezpieczeństwa obiektów oraz koordynowanie realizowanych usług na rzecz Spółki. w obszarze bezpieczeństwa.
·           Realizacja zaplanowanych celów.
·           Odpowiedzialność za efekty pracy.
·           Utrzymywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi.
·           Opracowanie i weryfikacja wewnętrznych aktów normatywnych, procedur, instrukcji dot. bezpieczeństwa, zabezpieczenia i ochrony.
·           Doradztwo w zakresie zabezpieczania infrastruktury, współpraca z menadżerami projektów.
·           Archiwizacja dokumentacji.
·           Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa, w szczególności szacowanie ryzyka w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz mienia.
·           Wykonywanie zadań związanych z uaktualnieniem zmian stanu faktycznego i prawnego w zakresie ochrony mienia.
·           Uczestnictwo w procesie zarzadzania incydentami.
·           Tworzenie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji.
·           Wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
·           Koordynowanie działań związanych z archiwizacją dokumentów w HCP S.A.
·           Zapewnienie opracowania oraz aktualizacji instrukcji ochrony HCP S.A.
·           Kontrola realizacji zadań ujętych w obowiązujących przepisach o ochronie osób i mienia.
·           Prowadzenie, koordynacja i nadzór nad zagadnieniami gospodarczo-obronnymi, w tym utrzymywanie stałej gotowości dokumentacji dot. działania HCP S.A. podczas podwyższonej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.
·           Współpraca z obszarem IT w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe.
·         Doświadczenie na podobnym stanowisku (co najmniej 3 lata).
·         Prawo jazdy B – czynne.
·         Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej B2.
·         Praktyczna znajomość standardów ISO w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz utrzymania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
·         Doświadczenie w weryfikowaniu wymagań bezpieczeństwa w ramach projektów.
·         Dokładność i terminowość
·         Komunikacja pisemna.
·         Odporność na stres.
·         Umiejętność argumentowania.
·         Umiejętność pracy w zespole.
·         Rzetelność, sumienność i otwartość.
·         Zdolności analityczne, planowania, komunikatywność.
·         Inicjatywa w pracy, konsekwencja w działaniu, zaangażowanie w powierzone obowiązki.
 
Oferujemy:

·         umowę o pracę na pełen etat,
·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
·         szkolenia,
·         łatwy dojazd do pracy – dobra lokalizacja firmy obok przystanku MPK,
·         darmowy parking,
·         benefity - szeroki pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do karty sportowej, dofinansowanie do urlopu pracownika i dzieci, pikniki rodzinne, ubezpieczenie grupowe, świadczenia na święta dla pracownika i dzieci.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzaniem przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. danych osobowych na potrzeby przyszłych lub równolegle prowadzonych rekrutacji w dokumentach rekrutacyjnych należy zawrzeć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. moich danych osobowych w prowadzonych przez nią przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych oraz na składanie mi ofert zatrudnienia w ramach równolegle prowadzonych innych postępowań rekrutacyjnych. Oświadczam, że zostałam poinformowana/ zostałem poinformowany, że H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. będzie przetwarzać moje dane osobowe we wskazanych wyżej celach do momentu wycofania przeze mnie niniejszej zgody lub stwierdzenia przez Spółkę braku uzasadnienia dla dalszego przetwarzania moich danych, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi szybciej.”

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych przez H. CEGIELSKI- POZNAŃ S.A. w celach rekrutacyjnych zamieszczone zostały pod likiem: 
http://hcp.eu/content/assets/INFORMACJA%20O%20PRZETWARZANIU%20PRZEZ%20H.CEGIELSKI-POZNA%C5%83%20S.A.%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20OS%C3%93B%20UBIEGAJ%C4%84CYCH%20SI%C4%98%20O%20ZATRUDNIENIE.pdf