Data dodania: 23 października 2018

Eko Forum Woda i Energia we Lwowie

Tegoroczne Eko Forum Woda i Energia we Lwowie to już czwarta edycja tego wydarzenia, skupiająca ekspertów z branży WOD-KAN.  H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A wziął udział w forum już po raz trzeci. W trakcie forum odbyła się równocześnie konferencja i liczne panele dyskusyjne. Oprócz prezentacji na stoisku, nasz dział handlowy przedstawił na forum szerszemu gronu nasz wiodący produkt – energoefektywne dmuchawy promieniowe. Wydarzenie to było okazją do przeprowadzenia rozmów handlowych z dotychczasowymi oraz potencjalnymi kontrahentami. Wszystkim, którzy nas odwiedzili serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy.


H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. А. на Эко Форуме Вода и Энергия во Львове

В этом году Эко Форум Вода и Энергия во Львове это уже четвёртое издание этого события, объединяющее специалистов в области водоснабжения и водоотведения.  H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A принял участие в форуме уже в третий раз. В ходе форума состоялась одновременно конференция и многочисленные дискуссионные панели. Кроме презентации на стенде, наш торговый отдел представил на форуме более широкой аудитории наш ведущий продукт -энергоэффективные радиальные воздуходувки. Это событие было поводом для проведения торговых переговоров с существующими и потенциальными контрагентами. Всем, кто нас посетил благодарим и приглашаем к сотрудничеству.

 

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. on Eco Forum Water & Energy in Lviv

This year's Eco Forum Water & Energy in Lviv is the fourth edition of this event, bringing together experts from the water and sewage industry. H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A took part in the forum for the third time. During the forum, a conference and numerous discussion panels took place simultaneously. In addition to the presentation at the stand, our sales department presented on the forum to a wider group our leading product - energy-efficient radial blowers. The event was an opportunity to conduct business talks with existing and potential contractors. We would like to thank all those who visited us and invite you to cooperation.
Tagi: