Data dodania: 16 listopada 2018

KLASY PATRONACKIE HCP

Za nami uroczysta inauguracja patronatu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. nad 2 klasami o specjalnościach: technik mechanik i technik mechatronik. 15. listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu Prezes Zarządu HCP p. Rafał Kreduszyński złożył gratulacje i deklarację otwartości na realizowany przez Spółkę patronat nad klasami technicznymi. 

Uczniowie technikum uczyć się będą zawodu w oparciu m.in. o doświadczenia z bieżącej pracy HCP. Dla najzdolniejszych uczniów oferujemy praktyki, staże i zatrudnienie.

Zaczynamy już na początku 2019 roku od factory tour dla uczniów z naszych klas. Dowiedzą się oni m.in. jakie wyzwania stoją przed mechanikami i mechatronikami w procesie produkcji i usługach serwisu w oferowanych przez H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. branżach.
Tagi:
HCP