Systemy energetyki konwencjonalnej

Zespoły kogeneracyjne stacjonarne

Opis produktu

Elektrownie napędzane silnikiem wolnoobrotowym Diesel’a.

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. jest, począwszy od lat 50-tych ubiegłego wieku, największym europejskim producentem wolnoobrotowych dwusuwowych silników Diesla wysokiej mocy, na bazie których buduje elektrownie i elektrociepłownie stacjonarne o mocy elektrycznej od 4 MWe do 200 MWe.

Elektrownie HCP mogą być zasilane niestandardowymi paliwami, począwszy od surowej ropy naftowej lub jej różnych frakcji, poprzez oleje roślinne, aż po trudne do zastosowania w technologii silnikowej tłuszcze zwierzęce.
 

Zalety rozwiązania proponowanego przez HCP S.A.:

  • Długa żywotność (spotyka się instalacje pracujące nawet ponad 30 lat),
  • Niska wrażliwość na parametry i jakość paliwa,
  • Różnorodność stosowania paliw (HFO, MDO, biopaliwa, surowa ropa naftowa), 
  • Wysoka sprawność elektryczna (do 50%),
  • Możliwość czasowego przeciążenia o 10% (do osiągnięcia 110% mocy) dla zwiększenia produkcji energii w czasie tzw. pików dziennych,
  • Bardzo wysoka Roczna Dyspozycyjność – (minimum 95%),
  • Bardzo wysoka sprawność mechaniczna (do 50 %), z zastosowaniem TCS ( dodatkowa turbina gazowa wykorzystujaca energię gazów spalinowaych) ponad 50%,
  • Niskie koszty serwisowania.
Oszczędności w koszcie paliwa dla elektrowni o mocy 50 MWe wyposażonej w  silnik dwusuwowy, w porównaniu z elektrownią o takiej samej mocy wyposażonej w silnik czterosuwowy, przekraczają kwotę 2,5 mln USD rocznie, znacząco wpływając na skrócenie okresu zwrotu z inwestycji instalacji dwusuwowej.

Zespoły silnikowe mogą być dodatkowo wyposażone w absorbery do produkcji „wody lodowej” (trigeneracja).

Zobacz powiązane
produkty HCP