Data dodania: 10 września 2019

DMUCHAWY HCP NA KONFERENCJI TECHNICZNEJ W RABCE-ZDROJU

W dniach 3-4 września w Rabce-Zdrój odbyła się konferencja techniczna „Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenach rozproszonych”.

Organizatorami konferencji byli: Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Forum Wodociągów Galicyjskich.

Jednym ze sponsorów konferencji była nasza firma H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Podczas konferencji wygłoszona została prelekcja pt.: „Dmuchawy promieniowe H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. – energochłonność, a wzrastające koszty energii. Zastosowanie urządzeń w małych i średnich oczyszczalniach ścieków.”

EN: 
On 3-4 September in Rabka-Zdrój a technical conference "Sewage disposal and cleaning systems in dispersed areas" was held.

The conference was organized by the Seidel-Przywecki LLC and the Galician Waterworks Forum Association.

One of the sponsors of the conference was our company H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. During the conference there was given a lecture: "Radial blowers H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. - energy consumption and increasing energy costs. Application of devices in small and medium wastewater treatment plants. "

RUS:
ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В РАБКЕ-ЗДРУЙ

3-4 сентября в Рабке-Здруй состоялась техническая конференция "Системы водоотведения и очистки сточных вод на распределенных территориях"”

Организаторами конференции выступили издательство ООО Seidel-Przecki и Ассоциация Форума Галицких Водопроводов.

Одним из спонсоров конференции была наша компания H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A. Во время конференции была произнесена лекция под заглавием: "Радиальные воздуходувки H. CEGIELSKI-POZNAŃ S. A.- энергоемкость а увеличение затрат энергии. Применение устройств в малых и средних очистных сооружениях.”
DSC_2702amini_1

mini_1
Tagi: