DOKUMENTY DO POBRANIA


INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych_umowa cywilna z osobą fizyczną


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych_umowa cywilna z przedsiębiorcą_wersja od 07.2021