Data dodania: 10 września 2019

UDZIAŁ CEGIELSKIEGO W ECO FORUM WE LWOWIE

Eco Forum we Lwowie to największa branżowa platforma komunikacji, która zrzesza przedstawicieli ukraińskiego rynku wodnego, międzynarodowych inwestorów i firm biznesowych, które koncentrują się na rozwoju i potencjale inwestycyjnym sektora wodno-kanalizacyjnego na Ukrainie. Grupą docelową forum jest szeroka gama interesariuszy, od gmin i organizacji rządowych po przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych, społeczności naukowych i osób publicznych. H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. po raz kolejny weźmie udział w tym międzynarodowym wydarzeniu.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 305 w dniach 12-13 września 2019.

Miejsce: Arena Lwów

 

RUS:

УЧАСТИЕ ЦЕГЕЛЬСКОГО В ЭКО-ФОРУМЕ ВО ЛЬВОВЕ

Эко Форум во Львове-крупнейшая отраслевая коммуникационная платформа, объединяющая представителей украинского водного рынка, международных инвесторов и бизнес-компаний, которые сосредоточены на развитии и инвестиционном потенциале водно-канализационного сектора Украины. Целевой аудиторией форума является широкий спектр заинтересованных сторон, от муниципалитетов и правительственных организаций до представителей промышленных предприятий, научных сообществ и общественных деятелей. H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. в очередной раз примет участие в этом международном событии.

Настоящим приглашаем посетить наш стенд 305 12-13 сентября 2019.

Место: Арена Львов

ENG:

CEGIELSKI'S PARTICIPATION IN THE ECO-FORUM IN LVIV

Eco Forum in Lviv is the largest industry communication platform that brings together representatives of the Ukrainian water market, international investors and business companies that focus on the development and investment potential of the water and sewage sector in Ukraine. The forum's target group is a wide range of stakeholders, from municipalities and government organizations to representatives of industrial enterprises, scientific communities and public figures. H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. will once again take part in this international event.

We invite you to visit our stand 305 on September 12-13, 2019.

Place: Arena Lviv


Tagi: