Data dodania: 06 lutego 2020

Nowe rozwiązania H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. w zakresie produkcji dmuchaw

Zrealizowanie ostatniego zlecenia, związanego z oddaniem do użytkowania na rynek polski największej dmuchawy DA 850 marki HCP, związane było z wprowadzeniem szeregu zmian w projekcie dmuchawy dot. systemów kontroli, regulacji, chłodzenia oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Wymagania klienta, H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. spełnił poprzez zastosowanie:

- dwóch aparatów regulujących: nastawialnej kierownicy wylotowej oraz dyfuzora łopatkowego, dmuchawa w całym zakresie regulacji od 100% do 40% wydajności uzyskała podczas testów oraz w cyklu pracy „na sucho” jak i pod pełnym obciążeniem, bardzo wysokie sprawności w punkcie nominalnym, osiągając ok. 87% sprawności politropowej. Założone konstrukcyjnie profile łopatkowe palisad regulacyjnych dobrane pod kątem zakładanego przepływu, powodują niewielkie oderwanie, co skutkuje niezakłóconym procesem sprężania, a w konsekwencji niską energochłonnością,

- systemu sterowania Omron, sprawdzonego przez Klienta, systemu, który jest wykorzystywany, kiedy proces produkcji odbywa się w sposób ciągły, a więc nie występują dłuższe przerwy pomiędzy cyklami pracy dmuchawy i jednocześnie w cyklu napowietrzania nie występują jakiekolwiek przerwy w dostawie powietrza. System ten wcześniej nie był wykorzystywany w dmuchawach marki HCP, więc wiązało się to z napisaniem programu oraz przetestowaniem software’u i hardware’u,

- specjalnie zaprojektowanego mechanizmu opartego na siłownikach marki PREMA z pozycjonerami firmy APLISENS, co umożliwiało dokonywanie szybkich zmian wydajności,

- zaworu na układzie chłodzenia o „miękkiej” charakterystyce (tłumienie uderzeń hydraulicznych),

-zdublowanych systemów awaryjnego wyłączania maszyny dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników,

- separatorów sygnałów oraz zabezpieczeń dla wejść analogowych,

- głównego wyłącznika zasilania w celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi,

- szaf dwuskrzydłowych dla ułatwienia obsługi.

 

Niebywałą zaletą dmuchaw marki HCP jest indywidualne podejście do każdego projektu oraz dogłębna analiza wymagań i specyfikacji, tak aby efekt pracy w pełni pokrywał się z oczekiwaniami klienta.HCP_dmuchawy_PL_