Data dodania: 18 grudnia 2020

H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. wykonawcą mostów dla Wojska Polskiego

Oferta konsorcjum Spółek H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. oraz WB ELECTRONICS S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na pozyskanie mobilnego Mostu Składanego do Pokonywania Średnich Przeszkód Wodnych i Terenowych MS-40.

Do podpisania umowy doszło dzisiaj (18.12.2020 r.) w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

W uroczystości wzięli udział reprezentanci Inspektoratu oraz przedstawiciele konsorcjum, których oferta jako jedyna przeszła pierwszy etap oceny po stronie zamawiającego oraz finalnie została wybrana, otrzymując najwyższą z możliwych do osiągnięcia ocenę punktową (100/100 punktów).

„To dla nas historyczna chwila. Nasze wysiłki powrotu na rynek produkcji specjalnej właśnie się materializują. Cieszymy się, z tak wysokiej oceny naszej oferty pod kątem merytorycznym, technicznym oraz finansowym. Przebieg postępowania zakupowego na dostawę mostów dla Wojska Polskiego stanowi dowód, że zauważone zostały kompetencje naszych pracowników oraz park maszynowy HCP, pozwalający zagwarantować sprawną realizację tego typu zamówień. Jestem przekonany, że praca nad tym kontraktem pozwoli Cegielskiemu udowodnić, że możliwe jest dostarczenie siłami polskiego przemysłu dobrych technologii, spotykających się z uznaniem klienta oraz użytkowników,  w postaci Sił Zbrojnych RP” – mówi Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Na mocy podpisanej umowy przed doświadczonymi inżynierami z H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. stoi zadanie  zmiany projektu technicznego  (w ramach realizacji pracy wdrożeniowej) mostu wraz z dokumentacją techniczną oraz produkcja 40 m wojskowego mostu towarzyszącego, zgodnie z wymogami i potrzebami Sił Zbrojnych RP. Konsorcjum zapewni także system wsparcia logistycznego w cyklu życia produktu.

„Mijają 3 lata odkąd zaczęliśmy w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. realizować zakrojony na szeroką skalę program powrotu Spółki do programów obronnych. Jestem dumny, że to właśnie naszej firmie Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie powierza takie zadanie. Produkcja mostów w naszej fabryce zapewnia żołnierzom bezpieczeństwo technologii oraz możliwość rozwoju dopracowanej technologicznie konstrukcji. Wierzę, że ten ważny kontrakt to początek aktywności Spółki w branży produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP. – mówi Zbigniew Sługocki, Prokurent oraz Koordynator Programu Obronność i Bezpieczeństwo
w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Prace nad mostem w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. rozpoczną się niezwłocznie, tak by możliwe było jak najbardziej sprawne przejście do fazy produkcji seryjnej oraz przekazanie pierwszych modułów do użytkowania przez Wojska Sapersko-Inżynieryjne.


IMG_3120_hcpIMG_3129_HCP


IMG_3134_HCP