Data dodania: 18 stycznia 2021

Zakończenie Planu Inwestycyjnego w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. Nowe kierunki rozwoju Spółki.

W H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. z sukcesem zrealizowane zostały inwestycje prowadzone w ramach „Planu Inwestycyjnego” Spółki. Do użytku oddana została prasa krawędziowa, która jest ostatnią z wielkogabarytowych maszyn, zainstalowanych w fabryce.

Plan Inwestycyjny realizowany był w latach 2017 – 2021, poza oficjalnie uruchomioną w dniu 14.01.br. prasą krawędziową o nacisku 1600 ton i możliwości kształtowania elementów o długości 12 metrów, park maszynowy fabryki uzupełniony został m.in. o nowoczesne centra obróbcze renomowanych producentów, dedykowanych do obróbki mechanicznej wielkogabarytowych elementów maszyn i konstrukcji, maszyna do oczyszczania blach, robot spawalniczy oraz nowoczesne systemy informatyczne ułatwiające realizację bieżących procesów produkcyjnych. Wdrożenie Planu Inwestycyjnego umożliwiło także rozpoczęcie prac związanych z termomodernizacją fabryki oraz wdrożeniem rozwiązań minimalizujących zużycie energii.

„To dla wszystkich Pracowników Spółki oraz Przyjaciół firmy bardzo ważny moment. Jesteśmy świadkami, jak zaplanowane aktywności materializują się w postaci realnych efektów – nowych maszyn oraz jeszcze wyższych kompetencji pracowników, pozwalających produkować zaawansowane technologicznie produkty. Osiągnięcie tego etapu Planu Inwestycyjnego to nowe możliwości dla Cegielskiego oraz wymierne korzyści w postaci nowych zleceń produkcyjnych. Przed nami kolejne działania inwestycyjne i nowe plany, bowiem widzimy jak rozsądnie zainwestowany kapitał procentuje nowymi zleceniami produkcyjnymi oraz stabilną perspektywą zatrudnienia dla pracowników Spółki” – komentuje Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Oficjalne uruchomienie prasy krawędziowej oddanej do użytku w Cegielskim stało się powodem wizyty w Spółce Wiceministra Aktywów Państwowych – Zbigniewa Gryglasa, Sekretarza Stanu ds. Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Szymona Szynkowskiego vel Sęk oraz Posła na Sejm RP, Bartłomieja Wróblewskiego. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wszystkie kluczowe inwestycje zrealizowane dotychczas w Cegielskim oraz produkowane w fabryce produkty, będące pochodną ciągle rosnących możliwości wytwórczych Spółki.

„Zespół naszych inżynierów i specjalistów jest w trakcie produkcji mostów pontonowych na eksport. Są to konstrukcje identyczne do tych, oferowanych polskiej armii wspólnie z naszym francuskim partnerem – firmą CEFA. Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie produkcji tej konstrukcji i bardzo liczymy, że produkowane dla zagranicznego odbiorcy stalowe mosty pontonowe stanowić będą doskonałe referencje potencjału wytwórczego Cegielskiego. Mosty powstają od podstaw w naszej fabryce, a nowe maszyny usprawniają proces produkcyjny. Co ciekawe Cegielski z powodzeniem zdobywa kontrakty na międzynarodowych rynkach. Na dniach rozpocznie się np. produkcja elementów konstrukcyjnych pojazdów wojskowych, realizowanych na zlecenie światowego potentata w tej branży.” – mówi Zbigniew Sługocki, Koordynator Programu Obronność i Bezpieczeństwo w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Należy dodać, że to nie jedyne nowe kontrakty w obszarze produkcji specjalnej realizowane przez Spółkę. Oferta H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza
w postępowaniu na pozyskanie mobilnego Mostu Składanego do Pokonywania Średnich Przeszkód Wodnych i Terenowych MS-40. Do podpisania umowy doszło 18. Grudnia 2020 r.
w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Na mocy podpisanej umowy przed doświadczonymi inżynierami z H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. stoi zadanie  zmiany projektu technicznego  (w ramach realizacji pracy wdrożeniowej) mostu wraz z dokumentacją techniczną oraz produkcja 40 m wojskowego mostu towarzyszącego, zgodnie z wymogami i potrzebami Sił Zbrojnych RP. Cegielski zapewni także system wsparcia logistycznego w cyklu życia produktu.

„Jestem pod wrażeniem skali zmian na dobre w Cegielskim. To niewątpliwie zasłużona dla polskiego przemysłu firma produkcyjna, która powoli wychodzi na prostą. Widać to namacalnie. W Spółce pojawiły się nowoczesne maszyny, które idealnie uzupełniły procesy produkcyjne fabryki. Są też produkty – zamawiane w ramach rządowych zamówień, ale – co równie ważne – pozyskiwane na rynku międzynarodowym. To najlepszy dowód na to, że Cegielski wzbudza nie tylko zaufanie, ale także posiada unikalne zdolności wytwórcze, oferowane w konkurencyjnej cenie, zamawiane przez zagranicznych kontrahentów. Mam nadzieję, że te aktywności biznesowe, nowe kierunki rozwoju w obszarach biogazowni rolniczych, maszyn i urządzeń dla przemysłu, czy kolejnictwa zespolone z wdrażaniem kolejnych etapów inwestycyjnych, pozwolą na zrównoważony rozwój firmy” – powiedział Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Państwowych, sprawujący bezpośredni nadzór właścicielski nad H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Prace nad Mostem Składanym do Pokonywania Średnich Przeszkód Wodnych i Terenowych MS-40 w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. rozpoczęły się niezwłocznie (tj. 14.01.2021), tak by możliwe było jak najbardziej sprawne przejście do fazy produkcji seryjnej oraz przekazanie pierwszych modułów do użytkowania przez Wojska Sapersko-Inżynieryjne. Spółka zamierza  także niebawem złożyć w Inspektoracie Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej ofertę na dostawę polskiej armii stalowych parków pontonowych SRB (system tożsamy z tym aktualnie produkowanym w Cegielskim na rynek zagraniczny). Jest to nowoczesna konstrukcja o wysokich parametrach technicznych, będąca zarówno pływającym mostem, jak i promem przeznaczonym do pokonywania przeszkód wodnych przez pojazdy o masie własnej do 85 ton.

„Zakończenie Planu Inwestycyjnego w Cegielskim to ważny moment w dziejach zarówno firmy, jak i polskiego przemysłu. Po profilu działalności Spółki widać, jak zainwestowany kapitał wraca w postaci nowych zleceń produkcyjnych. Spółka ma coraz większe możliwości wytwórcze i zdolna jest oferować zaawansowane technologicznie produkty, które z powodzeniem sprzedaje na konkurencyjnym rynku. Z punktu widzenia interesu państwa niezwykle ważne jest, aby to właśnie polskie firmy rozwijały się, dając miejsca pracy oraz wytwarzając zaawansowane technologicznie produkty, stosując rodzimą technologię, wdrażając nowe rozwiązania. Jestem pod wrażeniem pracy, jaką wykonał Cegielski w ostatnim czasie – realizacja inwestycji oraz zaadresowanie nowych obszarów działania w postaci produkcji specjalnej, odnawialnych źródeł energii, kolejnictwa oraz technologii dla różnych gałęzi przemysłu budują przekonanie, że możliwy jest zrównoważony rozwój tej firmy oraz powrót do jej dawnej świetności. Ten proces nie byłby możliwy bez wsparcia właściciela, Skarbu Państwa, który rozumie znaczenie HCP oraz widzi potencjał firmy, jej pracowników oraz rynku. Mam dużą osobistą satysfakcję, że efekt przynoszą działania, w które byłem osobiście zaangażowany, pierwsze zamówienia w zakresie budowy mostów pontonowych oraz rozwijające się plany budowy biogazowni. Mam nadzieję, że zaprezentowane dzisiaj technologie, produkty przeznaczone dla wojska oraz maszyny i urządzenia wytwarzane w Cegielskim stanowić będą doskonałe referencje otwierające drogę do działania na jeszcze większą skalę. Jako poznaniak oraz Poseł, zaangażowany w proces odbudowy pozycji rynkowej H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. trzymam kciuki za taki obrót sprawy. ” – powiedział Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP, obecny w trakcie prezentacji maszyn zrealizowanych w ramach Planu Inwestycyjnego H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Nowym kierunkiem rozwoju, aktualnie prowadzonym w Cegielskim jest koncepcja produkcji wagonów towarowych.

„Wzrost potencjału wytwórczego pozwala na równoległe zaangażowanie Cegielskiego w kilka kluczowych obszarów, strategicznych z punktu widzenia firmy oraz innowacyjnych dla naszych potencjalnych klientów. W przypadku rozwiązań kolejowych korzystać będziemy z technologii, którą uzyskaliśmy w formie licencji od szwedzkiego partnera, posiadającego ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Mamy nadzieję, że również ten produkt spotka się z dobrym przyjęciem na rodzimym rynku.” – dodaje Rafał Kreduszyński, Prezes Zarządu H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.


Prasa krawędziowa HCP_Taurus HCP_


Zayer HCP_