Data dodania: 26 marca 2021

Dmuchawy H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.- nowe kompaktowe rozwiązanie

Dbając o ciągłe rozwijanie konstrukcji dmuchaw HCP typu DA, nasze biuro konstrukcyjne opracowało pierwszą z typoszeregu dmuchaw, dmuchawę  DA210A w wykonaniu tzw. „kompaktowym”.

Dmuchawa w takiej zabudowie podczas instalacji na obiekcie docelowym,  nie wymaga przygotowywania specjalistycznych fundamentów (brak konieczności kotwienia do posadzki), do jej podłączenia i uruchomienia wymagane jest jedynie:

- doprowadzenie zasilania elektrycznego o parametrach podanych w dokumentacji. Rozruch dmuchawy odbywa  za pośrednictwem urządzenia łagodnego rozruchu typu soft-start (zamontowany w szafie zasilającej dmuchawy),

- przygotowanie do podłączenia rurociągu tłocznego.

Dmuchawa wyposażona jest w szafę zasilającą  jak i sterowniczą z zamontowanym na jej elewacji panelem dotykowym, umożliwiającym sterowanie oraz kontrolę parametrów roboczych.

Dmuchawy mogą pracować jako pojedyncze lokalne jednostki jak i można je łączyć w grupy dmuchaw.

Sterowanie grupą dmuchaw odbywać się może za pomocą dostarczanego systemu nadrzędnego naszej produkcji jak i opcjonalnie poprzez system już zainstalowany na obiekcie docelowym.

Zakres regulacji dmuchaw za pomocą parametrów procesowych jest możliwy np.
- zadaną wydajnością dmuchaw,
- zadaną wartością stężenia tlenu (przykładowo oczyszczalnie ścieków),
- zadaną wartością ciśnienia tłoczenia.

Cztery kompaktowe dmuchawy DA210 A zostały juz dostarczone do pierwszego klienta jakim jest oczyszczalnia ścieków.

HCP_022

HCP_021
HCP_027DA210A _fot0_9_1_HCP_017