Data dodania: 27 września 2021

Stacja prób dla dmuchaw w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Zapraszamy do skorzystania z oferty na wykonanie badań na stacji prób maszyn sprężających w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Nasze stanowisko badawcze spełnia wymagania normy zarówno ISO 5389 jak i PN-EN ISO 5167. Badania wydajności maszyn sprężających prowadzone są zgodnie z normą PN-EN ISO 5167. 
Oferujemy przeprowadzenie badań dla maszyn sprężających o parametrach:
- wydajność od 100 m3/h do 100 000 m3/h,
- dla sprężania - ciśnienie tłoczenia od 5 kPa do 200 kPa,
- dla odsysania - podciśnienie na ssaniu od – 20 kPa do 0 kPa,
dla których czynnikiem sprężanym jest powietrze. Zastosowane systemy obróbki zebranych danych umożliwiają konwertowanie ich wg określonych przez klienta współczynników umożliwiających odniesienie wyników pomiarów do dowolnego sprężanego gazu. Dodatkowo na życzenie klienta wykonujemy pomiar emitowanego hałasu przez badane urządzenie.

Stanowisko sterowania i archiwizacji wyników badań 
Stacja prób HCP          
   
Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 
Cyfrowy analizator dźwięku HCP

Koncentrator stacji prób
Koncentrator stacji prób HCP

Przykładowa zabudowa maszyny sprężającej w kontenerze na stanowisku prób
Przykładowa zabudowa HCP

Korzyści dla Klientów wynikające z wykonania badań maszyn sprężających w H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.:
 • otrzymanie wiarygodnych wyników badań zgodnie z normą PN-EN ISO 5167 oraz ISO 5389,
 • możliwość realizacji badań pod nadzorem ośrodków naukowych (opcja);
 • instalacja urządzenia sprężającego na stanowisku badawczym po stronie zleceniobiorcy;
 • pomoc merytoryczna w interpretacji otrzymanych wyników;
 • możliwość pomiaru poziomu hałasu emitowanego przez badane urządzenie;
 • możliwość bezpośredniego udziału klienta w trakcie prowadzonych badań;
 • możliwość podłączenia urządzenia o mocy do 1200 kW (6 kV).
 

Naszymi atutami są:
 • wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania, produkcji, serwisowania i wykonywania badań maszyn sprężających;
 • kompetentny personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych;
 • nowoczesne, często unikalne wyposażenie pomiarowo-badawcze;
 • bezstronność i niezależność;
 • przyjazne zasady współpracy z Klientami, w tym pomoc merytoryczna w formułowaniu opinii technicznych i interpretacji wyników.

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb Klientów i utrzymanie ich zaufania. Wdrożone systemy zarządzania, zgodne z normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 pod nadzorem Towarzystwa Klasyfikacyjnego DNV świadczą o wysokiej jakości naszych usług. Badania prowadzimy zgodnie z najlepszą praktyką, z zachowaniem zasad bezstronności, niezależności i poufności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży tel. +48 601 533 651, e-mail: kontakt@hcp.eu