Badania i rozwój

Kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów

Opis produktu

Oferujemy nowoczesną technologię, umożliwiającą kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów metodą sterylizacji, bez konieczności ich segregacji. Zapewniamy najwyższy poziom odzysku i recyklingu, którego dodatkowym produktem jest biomasa.

Zalety rozwiązania proponowanego przez HCP S.A.:

  • Zupełne oddzielenie frakcji organicznej (biodegradowalnej) w postaci biomasy od frakcji nieorganicznych,
  • Spełnienie restrykcyjnych wymogów UE na 2025 r. - poziom odzysku odpadów minimum 65 %, 
  • Całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla i metanu,
  • 60% redukcja objętości odpadu przy jednoczesnej 15% redukcji masy,
  • Eliminacja uciążliwości zapachowej odpadów,
  • Możliwość segregacji odpadów już składowanych,
  • Obniżenie opłaty śmieciowej wynikającej z braku konieczności segregacji przez Konsumenta,
  • Szeroka gama zastosowań bardzo taniej, uzyskanej w proponowanym procesie biomasy ( współspalanie, gazyfikacja, nawożenie),
  • Najniższe nakłady inwestycyjne – 3- 5 razy mniej, niż spalarnie odpadów,
  • Najniższe koszty operacyjne – 4 do 7 razy mniej, niż inne technologie.

Zastosowanie

Proponowana technologia wykorzystywana jest do efektywnego przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych. W wyniku procesu następuje całkowite oddzielenie wszystkich frakcji, które pozostają sterylne i mogą być przechowywane.

Zobacz powiązane
produkty HCP