Wynajem nieruchomości

Sprzedaż energii

Opis produktu

Przedmiotem działalności spółki H.Cegielski Energocentrum Sp. z o.o. jest zapewnienie dostaw czynników energetycznych oraz świadczenie usług energetycznych i usług związanych z utrzymaniem ciągłości produkcji zakładów.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • Dostawa czynników energetycznych,
  • Remonty i konserwacje urządzeń energetycznych i maszyn oraz linii produkcyjnych,
  • Konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych i innych podlegających pod UDT,
  • Pomiary elektryczne,
  • Obsługa urządzeń energetycznych w tym kotły i węzły ciepłownicze,
  • Obróbka mechaniczna,
  • Audyty energetyczne.
Spółka posiada koncesje na obrót energią elektryczną na terenie całego kraju i koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na wyznaczonym obszarze.

Zobacz powiązane
produkty HCP