Wynajem nieruchomości

Zespoły kogeneracyjne kontenerowe

Opis produktu

Kontenerowa siłownia kogeneracyjna zasilana biogazem lub gazem ziemnym jest gotowym rozwiązaniem dla szukających efektywnych źródeł energii oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba równoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Kogeneracyjny zespół prądotwórczy zasilany biogazem, to najlepszy sposób ekologicznej eksploatacji naturalnego paliwa.


Zalety rozwiązania proponowanego przez HCP S.A.:

  • Wytworzona energia charakteryzuje się wysoką efektywnością oraz niskim poziomem zanieczyszczeń,
  • Zespół prądotwórczy zainstalowany jest w obudowie kontenerowej (maksymalna moc 2MW), co umożliwia jego eksploatowanie bez potrzezby dodatkowej zabudowy,
  • Konstrukcja kontenerowa pozwala na zmianę miejsca lokalizacji w zależności od aktualnych potrzeb.
Wspomniane zespoły kogeneracyjne mogą być dodatkowo wyposażone w absorbery do produkcji „wody lodowej” (trigeneracja).

Zobacz powiązane
produkty HCP