SZKOLENIA DLA SPAWACZY

Oferta szkoleń dla spawaczy

Opis produktu


CENTRUM SZKOLEŃ - SZKOLENIA DLA SPAWACZY 
Ul. 28 CZERWCA 1956 r. 223/229
61-485 Poznań
OSOBA DO KONTAKTU:
Łukasz Wosiek

E-mail: lukasz.wosiek@hcp.eu
Telefon: 61 831 14 38, 697 690 653


H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. prowadzi kursy spawania metodami:
 • 111, E - spawanie elektrodą otuloną, 
 • 131, MIG - spawanie w osłonie gazów obojętnych drutami litymi, 
 • 135, MAG - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami litymi, 
 • 136, MAG - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami proszkowymi (topnikowymi),
 • 138, MAG - spawanie w osłonie gazów aktywnych drutami proszkowymi (metalicznymi),
 • 121, SAW - spawanie zmechanizowane pod topnikiem drutami litymi, 
 • 141, TIG - spawanie ręczne w osłonie gazów obojętnych drutami litymi, 
 • 311, G - obsługa palnika acetylenowo-tlenowego, ręczne cięcie tlenowe. 
Szkolenie w każdej metodzie prowadzone jest w trzech modułach: 
 • moduł I: spawacz spoin pachwinowych blach i rur, 
 • moduł II: spawacz spoin czołowych blach,
 • moduł III: spawacz spoin czołowych rur. 

Szkolenie na kursach obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kształcenie spawaczy prowadzone jest pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i w oparciu o opracowane przez Instytut Spawalnictwa programy szkolenia.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest: 
 • ukończona szkoła podstawowa oraz wiek minimum 18 lat, 
 • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zdolności wykonywania zawodu spawacza. 
Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym według normy ISO 9606, ISO 14732. Po zdaniu egzaminu spawacz otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz certyfikat.

Na życzenie klienta egzamin może być przeprowadzony pod nadzorem następujących instytutcji: 
 • DNV (Det Norske Veritas)
 • LR (Lloyd's Register)
 • UDT (Urząd Dozoru Technicznego)
 • PRS (Polski Rejestr Statków)
 • TUV SUD; TUV Thuringen
 • Inne
Koszty kursu z egzaminowaniem przez instytucje inne niż Łukasiewicz-GIT będą ustalone indywidualnie.

Dodatkowa oferta szkoleniowa H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. obejmuje:

- kursy dla stali stopowej i aluminium


- kursy dla procesów pokrewnych procesom spawania 

- weryfikację uprawnień spawaczy wraz z certyfikacją Polskiego Centrum Spawalnictwa
(Łukasiewicz-Górnośląski Instytut Spawalnictwa) dla stali grupy 1.2 i 3.1 wg TR ISO 15608 oraz spoiwa FM1, FM2, FM3 wg PN-EN ISO 9606-1.

- doszkolenia dla spawaczy

Terminy kursów oraz weryfikacji uprawnień ustalane są w zależności od napływu zgłoszeń.W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

Łukasz Wosiek
E-mail: lukasz.wosiek@hcp.eu
Telefon: 61 831 14 38, 697 690 653


SPAWANIE_WWW